Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
     
   


Artikelsidan fylls på efter hand. Senaste tillägget: 2020-02-29 (skottdagen!)

Alla länkar finns också på AROMIA-sidorna sorterade i tidsföljd. Här kommer de sorterade på ämnesinnehåll och försedda med en kort förklarande text för att det skall gå lättare att hitta intressanta artiklar. Artiklarna på nätet kan skilja sig från de som publicerats i AROMIA vad gäller bilder. Sådana kan vara tillagda eller i vissa fall borttagna i nätupplagan.

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Artiklar om insekter

Vinterkryp
handlar mest om snösländorna, som tillhör ordningen näbbsländor (Mecoptera). I Sverige finns två arter.

Myror, myror, myror!
Louise Brodin har problem med att den svartglänsande trädmyran, Lasius fuliginosus, bosatt sig i hennes sommarhus.

Märkligt humlefynd
Åke Karlsson hittade en märkligt färgad humla
på Hisingen i Göteborg. Den är bestämd till mosshumla, Bombus muscorum,
trol ssp liepeterseni.

VEK i Botaniska trädgårdens växthus
En liten provkarta på vad man kan hitta i småkrypsväg i ett tropiskt växthus. Bland annat första fyndet från Norden av harkranken Atypophthalmus umbratus.

 

 

Recensioner

Hans Gonget: Fauna Entomologica Scandinavica Vol. 34 The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe
Boken behandlar vivelsläktena Apion och Nanophyes.

Eivind Palm: Nordeuropas Snudebiller
ger en rikhaltig information om de kortsnudede vivelarterna (släktena Otiorrhynchus - Sitona).

Løbebiller, Natur og Museum nr 1 1997
Småskriften från Naturhistorisk Museum i Århus behandlar jordlöparna. Låt inte danskan avskräcka tycker Torkel.

Stig Lundberg: Catalogus Coleopterorum Sueciae 1995
Den femte skalbaggskatalogen i ordningen sedan Grills pionjärverk i slutet av 1800-talet.

Anders N. Nilsson & Mogens Holmen: The Aquatic Adephaga of Fennoscandia and Denmark. 2 Dytiscidae
omfattar samtliga dykarskalbaggar i Skandinavien med omnejd.

Bertil Wahlin (text) Kerstin Hagstrand-Velicu (bild): Småkrypsboken
Alla tiders presentbok för entomologiskt intresserade enligt recensenten.

Karl-Arne Hedene och Börje Olofsson: Skadegörare på lantbruksgrödor
är inte bara en bestämningsbok utan kan också läsas med stor behållning, inte minst avsnitten om insekter.

Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.): Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer 1993
innehåller 23 artiklar, som behandlar olika aspekter på skadedjur.

Rolf Christensen, Rune Bygebjerg och Poul Lindhard Hansen:
Naturen på Skagen Odde - En guide till områdets natur

är en utmärkt introduktion och vägvisare till ett av Danmarks allra märkligaste naturområden.

Carl H. Lindroth: Våra skalbaggar och hur man känner igen dem
har återuppstått i en faksimilutgåva. Den första upplagan kom ut för 50 år sedan (skrivet 1993).

Videofilmen Ängrar - finns dom...?
Naturhistoriska Riksmuseet har i samarbete med Anticimex gjort en videofilm på 19 minuter om skadeinsekter i museer.

Boken Ängrar - finns dom...?
handlar om skadeinsekter i museer och magasin. Den är skriven av Monika Åkerlund vid Naturhistoriska riksmuseet.

Carl-Cedric Coulianos (text) och Ingmar Holmåsen (foto): Galler - en fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter
Galler - ett kort namn på en tjock bok, över 300 sidor. Mycket av nytta och nöje om dessa fantastiska bildningar, som tillhör både växt- och djurriket.

   
 

Artiklar om andra småkryp

Skorpioner i Göteborg?
Att den lilla arten Euscorpius flavicaudis skulle kunna finnas där är inte alls omöjligt. Läs om några fynd på 1990-talet!


   
 

Exkursionsmål

Följ med VEK till Värmland
och låt Inga Wallerius berätta om allt som kryper, klättrar eller flyger. Dessutom om en pärla till vandrarhem.

Änggårdsbergen och Slottsskogen
Inför entomologmötet 1991 i på museet i Slottsskogen och med exkursion till Änggårdsbergen skriver Torulf Greek något om områdets insekter.

Klåverön, Ödsmåls kile och Näsbokrok
Fynd av insekter och icke-marina mollusker vid exkursionerna i samband med Tolfte Svenska Entomologmötet i Göteborg i juni 2001.

Bräcke skalgrusbankar
2004 visade Jan Uddén från Bohusläns museum skalbanksmuseet i Uddevalla och naturen däromkring. Läs och se några bilder!

Labberahalvön vid Rådasjön
Rapport med några bilder från en trevlig kvällspromenad i mycket fin natur.

   
 

Svenska entomologmöten

Nionde svenska entomologmötet
arrangerade av Gästriklands Entomologiska Förening och ägde rum i Engeltofta strax norr om Gävle 10-12 juli 1998.

Tionde svenska entomologmötet
ägde rum på Öland 18-20 juni 1999. Läs om intressanta föredrag, roliga fynd på alvaret och vad som hände på årsstämman!

Tolfte svenska entomologmötet
ägde rum i VEKs regi på Göteborgs Naturhistoriska Museum samtidigt som det pågick EU-topp
möte med tillhörande kravaller i stan. Läs mera och se på några bilder!

Nittonde svenska entomologmötet
hade Gotlands Entomologiska Förening som arrangör. Välj mellan stor och liten pdf-fil!

Tjugonde svenska entomologmötet
ägde rum i Fiskeboda vid Hjälmaren 12-14 juni 2009 med Vinön som huvudsakligt exkursionsmål. Rapport som pdf-fil.

Tjugoförsta svenska entomologmötet
var förlagt till Blekinge med SydOstEntomologerna som arrangör. Här finns en pdf-rapport.

Tjugoandra svenska entomologmötet
arrangerade VEK på entomologiskt historisk mark, Sparresäter i Västergötland.

Svenska entomologmötet 2019
hölls på Öland med exkursioner i östra Småland.

     
 

Lite av varje

Finns det kvinnliga entomologer?
Svaret på denna lite underliga fråga är: ja, det finns det! Läs Bengt Ekengrens funderingar om detta!

Entomologisk Tidskrift – småkrypsvännernas alternativ till Hänt i veckan
En artikel ur AROMIA från 1984 speglad mot situationen för ET 2009.

Etiska regler för insektstudier
Nya etiska regler för entomologer ersatte de gamla stentavlorna med Entomologens budord. Reglerna antogs vid SEFs ärsstämma i Sparresäter 2011.

Vill du vara en faunaväktare?
VEK är inkopplade på ArtDatabankens planer på faunaväkteri. Här finns några tankar om hur vi skulle kunna agera.

Det första frimärket med avbildad fjäril
Chester Svensson har grävt fram ett frimärke från Hawaii med en dyrbar fjärilsbrosch.

Världens största insekthotell?
Finns det i Mölndal undrar Göran Andersson.

Bär med dig VEK och Aromia!
VEK har införskaffat en rejäl bärkasse.

 

 
         

Senast uppdaterad: 2020-02-29