Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Video om skadeinsekter

Naturhistoriska Riksmuseet har i samarbete med Anticimex gjort en videofilm på 19 minuter om skadeinsekter i museer, hembygdsgårdar och på andra ställen med samlingar av för dessa djur ätbara föremål.

Filmen visar hur det ser ut när skadedjuren får tid på sig att äta och föröka sig. Exempel är hämtade bl a från Linnés Hammarby. Denna allmänna inledning känns kanske lång för den insektintresserade, men är måhända nödvändig för huvudmålgruppen av tittare - alla som har med natur- och kulturhistoriska föremål att göra.

Därefter kommer ett intressant avsnitt då skadebilden för ett antal av de vanligaste krypen presenteras. Det påpekas att filmen skall vara en introduktion till boken med samma namn, och det kan nog fungera. Det räcker inte med att se filmen, man måste också studera krypen på bild och i text i lugn och ro.

Olika sätt att bekämpa skadeinsekterna tas också upp. Det pratas inte bara gifthantering utan ett antal andra metoder, t ex frysning och värmebehandling rekommenderas. Inte minst viktigt är det avsnitt som behandlar förebyggande åtgärder. Hur många magasinsansvariga kan leva upp till de krav som ställs på en skadedjurssäker förvaring? Små rum isolerade från varandra, inga öppna fönster utan finmaskiga nät, regelbunden noggrann översyn av alla föremål, låg temperatur, låg luftfuktighet, inga nya föremål instoppade utan att man är säker på att de är fria från skadedjur.

En mängd värdefulla museiföremål förstörs varje år på grund av skadeinsekter i magasinen. Filmen "Ängrar - finns dom...?" kan förhoppningsvis medverka till att de som arbetar med samlingar blir mera uppmärksamma på förekomst av skadedjur. Erfarenheten visar att vi aldrig riktigt kan bli kvitt dem, men vi kan hålla deras aktivitet nere på en nivå där skadorna blir minimala om vi är uppmärksamma och vidtar snabba åtgärder.

Videofilmen "Ängrar - finns dom...?" kan införskaffas från Shopen, Naturhistoriska Riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

Göran Andersson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 3
1993
 
     

Senast uppdaterad: 2009-11-18