Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Ängrar - finns dom ...?

Varje entomolog med egen insektsamling har tyvärr någon gång fått konstatera att visst finns ängrar! Naturaliesamlingar är ju egentligen ett onaturligt tillstånd - döda djur eller växter skall snarast förtäras och på så sätt återgå i livsmolekylernas cirkulation. Insektsamlare och museifolk vill emellertid skjuta upp denna nedbrytning så länge som möjligt. Då kan det vara bra att känna till den armé av insekter som har sitt levebröd i våra samlingsskåp och magasin.

Boken Ängrar - finns dom...? handlar om skadeinsekter i museer och magasin. Den är skriven av Monika Åkerlund vid Naturhistoriska riksmuseet och utgiven i samarbete med Svenska museiföreningen.

Förutom en kort handledning i bekämpning av skadeinsekter och några bestämningstabeller innehåller boken beskrivningar av ett 80-tal arter av skadedjur. För varje art anges utbredning, utseende och levnadssätt för de olika stadierna, livscykel och typ av skadegörelse. Uppgifternas fullständighet varierar, tydligen beroende på vad som har kunnat vaskas fram ur litteraturen. Boken är fullspäckad med sifferdata. Under Trogoderma angustum kan man t ex läsa att en befruktad hona i genomsnitt lever 17 dagar vid 20,5°C och 9 dagar vid 35°C, hannen 19 resp. 7 dagar.

Bakom detta imponerande faktamaterial måste ligga omfattande litteraturstudier. Som entomolog beklagar jag att man i litteraturförteckningen endast tagit med ett litet antal standardverk. Jag ville gärna ha haft en fullständig lista på använd litteratur här. Förmodligen skulle denna dock ha varit mindre intressant för bokens målgrupp av icke-entomologer på kulturhistoriska museer, hembygdgårdar etc.

De flesta artbeskrivningarna kompletteras med goda bilder, i de flesta fall foton, som bör vara till stor hjälp för dem som vill identifiera djuren.

En finess är att djuren så långt möjligt namnges på sju språk. Förutom det vetenskapliga namnet finns det svenska, norska, danska, finska, engelska och tyska.

Boken är klart och tydligt uppställd, lätt att hitta i och innehåller många intressanta fakta om skadedjuren. Jag tycker den platsar väl i entomologbokhyllan. Priset är 190 kr och den kan beställas från:

Svenska museiföreningen
Box 4715
116 92 Stockholm

Göran Andersson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 1
1992
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01