Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Bekämpning av skadedjur på museer

Nordiska kommittén för skadedjur i museer anordnade i maj 1993 ett symposium med ca 60 deltagare från de nordiska länderna. Föredragen från detta symposium har nu kommit i tryck.

Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.) 1993. Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer. Nordiska kommittén för skadedjur i museer & Naturhistoriska riksmuseet. 152 sid. ISBN 91-86510-29-0. Kan beställas från: Zoo-tax, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Tel. 08 666 4135, Fax. 08 666 4125. Pris: 100 kr.

Boken innehåller 23 artiklar, som behandlar olika aspekter på skadedjur. En artikel handlar om kemiska bekämpningsmedels effekt på skadedjur. En undersökning beträffande hur mycket av äldre tiders bekämpningsmedel som finns kvar på museiföremålen och hur mycket som hamnar i de museianställda presenteras också.

Ett flertal artiklar behandlar alternativ till gifter såsom frysning, värmebehandling, vakuuminpackning och koldioxidbehandling. Boken avslutas med synpunkter på behoven av förbättrad utbildning om skadedjur och ytterligare forskning rörande olika bekämpningsmetoder och deras inverkan på skadedjuren, föremålen och människorna.

Symposieskriften presenteras något utförligare i en recension i kommande nummer av Entomologisk Tidskrift.

Göran Andersson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 2
1994
 
     

Senast uppdaterad: 2009-11-18