Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Ett boktips:

Nordeuropas Snudebiller av Eivind Palm

När Eivind Palm gästade oss våren 1993, visade han ett antal utbredningskartor på diverse vivlar från Danmark och Västsverige. Han höll på att samla in uppgifter över fyndplatser för släktena Otiorrhynchus - Sitona (Coleoptera: Curculionidae). Dessa fynduppgifter finns nu med i Nordeuropas Snudebiller. Boken innehåller bestämningsnycklar, utbredningskartor med en hel del detaljuppgifter, samt att varje art beskrives noggrant och har ett utförligt bionomi-avsnitt. Boken innehåller även 8 färgplanscher med de beskrivna arterna (198 st).

Med detta upplägg kan boken användas som ett uppslagsverk, bestämningsnyckel eller som information om en enskild art. När det gäller kartorna i boken är det synd att gränserna mellan län och landskap har sammanblandats. Detta gör att Västergötland aldrig når ut till västerhavet. För oss västsvenskar, som är medvetna om detta, gör det inte så mycket. Men för läsare, som inte är insatta i denna lapsus, kan det leda till en del missförstånd. Denna sammanblandning finns för övrigt med i Fauna Entomologica Scandinavica, vilket är att beklaga. Kartmissen förtar inte uppfattningen att Eivind Palm har lagt ner ett stort arbete för att ge läsaren en rikhaltig information om de kortsnudede arterna och boken är väl värd för den intresserade att ha i sin ägo.

Eivind Palm:
Nordeuropas Snudebiller
Apollo Books, Kirkeby Sand
DK-5771 Stensstrup
Danmark
Pris: 400 DKK.

Bengt Carlsson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 2
1997
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01