Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Småkrypsboken

Bertil Wahlin (text)
Kerstin Hagstrand-Velicu (bild)
Småkrypsboken
Tidens förlag

Man kan göra populära böcker om insekter på olika sätt. De flesta som säljs kan betecknas som enkla bestämningsböcker; i dem har man i första hand försökt att få med ett så stort antal mer eller mindre lättidentifierade arter som möjligt. En annan typ av böcker är de, som i stället bara tar upp ett fåtal representanter för varje insektordning men i stället försöker ge en mer utförlig och intresseväckande presentation av dessa.

Till den senare litteraturkategorin hör Småkrypsboken av Bertil ("Bisse") Wahlin och Kerstin Hagstrand-Velicu. I den presenteras ett hundratal arter, mest insekter men också spindeldjur, mångfotingar, snäckor, gråsuggor samt en daggmask. I regel skildras två arter per uppslag, text på ena sidan och färgbilder på den andra.

Att det här blivit alla tiders presentbok för entomologiskt intresserade är väl inte att förvånas över - författaren hör ju till våra mest kunniga och erfarna popularisatorer inom natur och miljö, uppskattad inte minst genom sina många TV-framträdanden (i motsats till somliga andra i den branschen är Wallin en framstående professionell biolog). Ändå kommer kanske de flesta att köpa boken för de fina och välgjorda färgbildernas skull. Småkrypsboken hör avgjort till de vackraste naturböcker, som utgivits på sistone!

Texten i Småkrypsboken innehåller massor av spännande information och har mycket att ge även för den, som sysslat med insekter och/eller spindeldjur under många år. Syftet med boken har varit att skapa en intresseväckande introduktion till småkrypens värld, passande både för yngre och äldre läsare. Det har man lyckats bra med, utan att för den skull behöva göra avkall på faktainnehållet. Här skildras i ord och bild diverse säregna företeelser, och de blir fullt begripliga även för den, vars förkunskaper är ringa. Småkrypsboken med andra ord ett populärvetenskapligt föredöme. Att den är prydligt redigerad, har högklassigt färgtryck och är gediget inbunden gör den än mer rekommendabel.

Torkel Hagström

 
 
Recension ur AROMIA
nr 1
1995
 
     

Senast uppdaterad: 2009-11-18