Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Boktips:

Ett par boktips om baggar

Stig Lundberg:
Catalogus Coleopterorum Sueciae 1995.

Detta är den femte skalbaggskatalogen i ordningen sedan Grills pionjärverk i slutet av 1800-talet. Mycket har hänt under dessa 100 år av idogt arbete med att samla in, artbestämma och sammanställa fynd.

Speciellt författarna till dessa kataloger har under många år lagt ner mycket tid för att det hela skall bli så korrekt som möjligt. Den förra katalogen kom 1986 och man tycker ju att det inte kan ha förändrat sig så mycket på 10 år. Men systematiken är delvis ny och följer i huvudsak Silverbergs Enumeratio från 1992, vilket medför att det finns en hel del nya namn man får försöka lära sig. Många för landet nya arter har tillkommit samt många nya landskapsfynd. Speciellt markerade, indelade i olika hotkategorier finns de rödlistade arterna med. Bra med den nya katalogen är också att den är inbunden, vilket gör att den är hållbarare än sina föregångare som har en tendens att ramla isär efter ett antal år.

Catalogus Coleopterorum Sueciae 1995 beställes från Bert Gustavsson, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm. Pris: 180 kr.

 

Anders N. Nilsson & Mogens Holmen:
The Aquatic Adephaga of Fennoscandia and Denmark. 2 Dytiscidae.

Äntligen finns ett komplett verk som omfattar samtliga dykarskalbaggar i Skandinavien med omnejd. Tidigare har diverse ryska, tyska och engelska faunor stått till buds. Osäkerheten har varit stor speciellt på de nordligare arterna som vi sörlänningar inte så ofta kommer i kontakt med. Det är ju så med dykarna att man helst bör se flera exemplar av en besvärlig art för att ha en rimlig möjlighet att komma rätt. Finns då samtliga arter med i en och samma bok underlättar det en hel del och många frågetecken bör kunna rätas ut.

The aquatic Adephaga of Fennoscandia and Denmark part 2 kan förslagsvis beställas från Apollo Books, Kirkeby sand 19, DK-5771 Stenstrup, Danmark. Pris 480 DKK.

Bengt Carlsson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 2
1996
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01