Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Hans Gonget:
Fauna Entomologica Scandinavica Vol. 34
The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe

Boken behandlar vivelsläktena Apion och Nanophyes. Totalt 134 arter varav Apion är det dominerande släktet med 127 arter. Apion är de små spetsvivlarna, som man oftast hittar på ärtväxter såsom kråkvicker och närstående arter. Nanophyes marmoratus finner man på fackelros, som växer vid dikeskanter och på andra fuktiga platser - ofta i stor mängd under för- och eftersommar.

Boken inleds med historik om taxonomi och utvecklingen av den framväxande kunskapen om de nordiska arterna. Tips om insamlingsmetoder och hur skalbaggarna bör prepareras för att underlätta bestämningsarbetet finns också med samt ett morfologiavsnitt med bra beskrivning av imago och larv i ord och bild. Nyttigt då larver av så små djur inte är lätta att se om man inte är utrustad med falkögon.

Världsfaunan av Brentidae omfattar ungefär 3600 arter varav Apion utgör 2100 arter och Nanophyes 275 arter. Men författaren påpekar att det framför allt i de tropiska länderna finns ett mörkertal av arter som ännu inte är beskrivna.

Avsnittet Bionomics and ecology behandlar övervintring och val av habitat, som för en del arter är mycket begränsat. Det kan i en del fall röra sig om några meter även om passande värdväxt finns på ett mycket större område. En del arter är mycket hårt knutna till sin värdväxt medan andra kan finnas lite varstans i omgivningen.

Bestämningstabellerna inleds med en huvudnyckel, som leder fram till underfamiljerna och sedan från respektive underfamilj till en bestämd art. Varje art beskrivs sedan, flera arter mycket ingående med vidstående teckningar av särskiljande detaljer. Författaren har tydliggjort skillnaden mellan hanar och honor, vilket eljest kan ställa till en del artbestämningsproblem. Arternas geografiska spridning och biologi behandlas också med mycket intressanta uppgifter. Boken avslutas med en del färgplanscher och ett fylligt litteraturavsnitt. Bland litteraturhänvisningarna kan man se att det har hänt en hel del det senaste årtiondet. De palearktiska arterna i flera släkten har reviderats av Alonso-Zarazaga och Dieckmann.

Det enda kritiska omdömet man kan ha om boken skulle möjligtvis vara priset - 740 DKR. Men det kan ju inte författaren lastas för.

Boken kan köpas genom Apollo Books, Kirkeby Sand, DK-5771 Stenstrup, Danmark.

Bengt Carlsson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 3
1998
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01