Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Ny småskrift om Skagens natur

Rolf Christensen, Rune Bygebjerg och Poul Lindhard Hansen
Naturen på Skagen Odde - En guide till områdets natur.
Redaktör: Sanne Christensen
Teckningar: Brian Zobbe
Utgiven av Naturhistorisk museum Skagen

Skagen-området d v s Jyllands nordspets är en trakt, till vilken VEK flera gånger exkurerat. Här kan naturintresserade av alla slag få sitt lystmäte, inte minst entomologer.

Sedan några år är den gamla järnvägsstationen strax söder om Skagen ombyggd och fungerar nu som ett naturhistoriskt museum. Det är inte särskilt stort, men synnerligen snyggt och välarrangerat. Där presenteras jylländsk natur med tonvikt på Skagen-området. Inte minst insektfaunan är väl representerad i utställningarna.

Naturhistorisk Museum Skagen är tillkommet genom ett privat initiativ. Drivande krafter är biologerna Sanne Christensen och Poul Lindhard Hansen. De arrangerar också en rad aktiviteter på museet och i omgivande marker under sommarhalvåret.

Nyligen har detta museum publicerat en 44-sidig skrift, som fått titeln Naturen på Skagen Odde - En guide till områdets natur. Det är en utmärkt introduktion och vägvisare till ett av Danmarks allra märkligaste naturområden.

Som entomolog gläds man naturligtvis när insekterna inte blir bortglömda. Här är det snarast tvärtom - det finns en rad välskrivna entomologiska avsnitt och tackochlov anges inte bara krypens danska namn utan också de vetenskapliga. En del noteringar är rent förvånansvärda, som att Bred Vandkalv d v s Dytiscus latissimus, vilken påträffats en enda gång i området (1988), är fridlyst i Danmark med hänvisning till Bern-konventionen.

Naturen på Skagen Odde rekommenderas till alla entomologer och övriga naturintresserade. Köp helst den trevliga skriften på ovannämnda museum - det är väl värt ett besök! Skicka annars efter den, adressen är Höjen station, Flagbakkevej 30, Dk-9990 Skagen.

Torkel Hagström

 
 
Recension ur AROMIA
nr 3
1994
 
     

Senast uppdaterad: 2009-11-18