Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Lindroths Våra skalbaggar åter!

Carl H. Lindroths klassiska verk "Våra skalbaggar och hur man känner igen dem" har återuppstått. Den första upplagan kom ut för 50 år sedan och senaste tryckningen ägde rum 1967. Fältbiologerna har nu gett ut en faksimilutgåva av den senaste upplagan. Inga ändringar har gjorts i Lindroths text. Den står sig gott än!

Visserligen har det skett en massa namnändringar på senare tid, men det hindrar inte att boken är superb för bestämning av skalbaggar. En färsk synonymlista ingår i boken till hjälp för den som vill vara uppdaterad.

Där finns också en artikel om bark- och vedlevande skalbaggar skriven av den på området mycket kunnige Bengt Ehnström. Entomologens budord, fastställda av Sveriges Entomologiska Förening finns med liksom Roger Petterssons lista på svenska namn på skalbaggsfamiljer.

Allt detta är utmärkt bra! Mindre bra är att de gamla illustrationerna - tavlorna med fotografier på en del av skalbaggarna - är ersatta med nytagna foton. Tyvärr måste konstateras att dessa nya bilder är av betydligt sämre klass än de gamla. Sämre skärpa, sämre ljussättning och sämre färgåtergivning på färgtavlorna. Var det omöjligt att plocka fram de gamla originaltavlorna, eller varför ändra? Detta är inte första gången jag nödgas konstatera att äldre tiders illustrationer många gånger överglänser vad dagens, som man tycker, bättre tekniskt utrustade utgivare kan åstadkomma.

Trots detta är boken väl värd att införskaffa. VEK har ett begränsat antal exemplar för försäljning till medlemmarna till specialpriset 150 kr. Ordinarie pris är 200 kr, men den som är medlem i Fältbiologerna kommer billigast undan - 120 kr är medlemspriset där.

Göran Andersson

 
 
Recension ur AROMIA
nr 3
1993
 
     

Senast uppdaterad: 2009-11-18