Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Recension:

Ny småskrift om jordlöpare

Jordlöparna (Carabidae) är en av de populäraste skalbaggsgrupperna. De är ofta synnerligen vackra, och många av dem är lätta att samla in och inte alltför svåra att examinera. För åtskilliga insektintresserade, bl a undertecknad, har carabidsamlande varit en självklar inkörsport till entomologin.

Intressanta insekter är givetvis värda en bra presentation. Så när nu Naturhistorisk Museum i Århus ägnat första numret för 1997 av sin förnämliga småskriftserie Natur og Museum åt dessa trevliga skalbaggar är det bara att tacka. Författare är den danske coleopterologen m m Palle Jørum och det 36-sidiga häftet är utomordentligt välillustrerat i färg, både med foton och teckningar.

Løbebiller behandlar bl a jordlöparnas anatomi, fortplantning, föda, årsrytm, livslängd, övervintring, dygnsrytm och livsmiljö. I ett avslutande kapitel om jordlöparna och människan diskuteras bl a jordlöpararter som indikatorer och behovet av att freda hotade arter.

Den nya småskriften om jordlöpare rekommenderas varmt till alla, som har det minsta intresse för skalbaggar. Låt inte danskan avskräcka, den är mycket lättare att läsa än att avlyssna. Och varför inte beställa ytterligare några delar av Natur og Museum? Bland utgåvorna i år finns t ex häften om daggmaskar och valar, och de här skrifterna håller som sagt hög standard.

Adressen till Naturhistorisk Museum är:
Bygning 210, Universitetsparken, DK-8000 ÅRHUS C.

Torkel Hagström

 
 
Recension ur AROMIA
nr 3
1997
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01