Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VÄSTSVENSKA ENTOMOLOGKLUBBEN

1972 - 1992

av
Göran Andersson


VEK fyller i år 20 år! Den 18 april 1972 bildades föreningen vid ett konstituerande möte på Naturhistoriska museet. Intresset var från början stort och 27 personer hade hörsammat kallelsen till ett förberedande möte i mars. Medlemstalet steg raskt under de första åren och har även senare långsamt ökat. Den första medlemsmatrikeln omfattade 78 namn. Av dessa finns fortfarande 29 st med bland dagens 278 medlemmar!

VEKs adress och fasta punkt i tillvaron är Naturhistoriska museet i Göteborg. Föreningen har här möjlighet att lagra materiel till försäljning, Entomologisk tidskrift och annat material. Basverksamheten är dessutom de regelbundet förekommande sammanträdena på Naturhistoriska museet. Under de 20 åren har 118 inomhusmöten genomförts. De flesta har inkluderat föredrag av olika slag. Dessa listas i tabellen på nästa sida. Dessutom har följande arrangemang - utan speciell föredragshållare - genomförts:

Bilder och fynd från den gångna säsongen 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Insektfotografering 1972
Nybörjarafton 1973, 1976, 1978
Metodikafton 1983
Filmafton 1977
Lepidopterologisk afton 1975
Tillämpad entomologi (filmer) 1972
Insekternas roll i naturvården 1988
Naturhistoriska museets entomologiska verksamhet 1980, 1984, 1988
Naturhistoriskas utställningar 1979
Naturhistoriskas tillbyggnad visas 1980
Insekternas dag på Naturhistoriska 1988
Jubileumsprogram (VEK 10 år) 1982
Auktion 1983, 1987, 1990
Tema Gotska Sandön 1984

Studiebesök har gjorts hos:
Laboratoriet för ekologisk kemi 1975
Avd. för ekologisk kemi, GU 1984
Zoologiska institutionen, GU 1975
Anticimex 1980
Partille biodlare 1988

Föredrag i VEK:s regi 1972-1991 ordnade efter föredragshållare

Per Almkvist Näckrosbladbaggens biologi 1982
Gunnar Alroth Sällskapsdjur på åtta ben 1991
Göran Andersson Tusenfotingar - en presentation 1974
Göran Andersson Arkeologisk entomologi 1985
Göran Andersson Våra objudna gäster - insekter inomhus 1986
Göran Andersson &
Jan Jonasson
Entomologiska undersökningar i Ammarnäs 1973
Hugo Andersson Tvåvingar - en presentation 1979
Bertil Andrén Dykarskalbaggar 1987
Thomas Appelqvist Skalbaggar och naturvård 1990
Jan-Erik Berg Insekter som spår väder 1983
Björn Cederberg Humligheter - humlornas hemligheter 1989
Tomas Cedhagen Insekter och spindeldjur i terrarier 1989
Carl Cedrik Coulianos Skinnbaggar - en presentation 1976
Christine Dahl Arktisk insektforskning 1981
Per Douwes Myror - en presentation 1985
Hans Drake Natur och insekter på Grönland 1975
Kjell Ehnbom Tse-tse-flugan - Afrikas gissel 1976
Bengt Ehnström Skogarnas insektfauna 1975
Bengt Ehnström Skogens hotade småkryp 1981
Fredrik Ehrenström &
Lena Beyer
Småkrypsfaunan i friska och sura sjöar 1990
Håkan Elmquist Fjärilar m fl insekter på Gotland 1982
Brita Fornaeus &
Chester Svensson
Insektbilden genom 3000 år 1983
Axel Fridén Svenska fjällvärldens skalbaggar 1973
Sven Gerdin &
Nils Ryrholm
Småkryp och natur på Trinidad 1982
Bengt Gunnarsson Entognatha (hoppstjärtar m fl) - en presentation 1981
Dag Gärdefors Om gräshoppor 1972
Karl-Johan Hedqvist Parasitsteklar - en presentation 1978
Bengt Hubendick Humanentomologi 1986
Thomas Jaenson Studier av tse-tseflugor i Östafrika 1978
Thomas Jaenson Stickmyggor som sjukdomsspridare 1985
Jan Jonasson &
Ted von Proschwitz
Pältsan - Sveriges nordligaste fjäll 1990
Åke Karlsson Ett år i insektvärlden (en bildkavalkad) 1986
Åke Karlsson En färgbildskavalkad 1988
Åke Karlsson Insekter på video 1990
Torbjörn Kronestedt Spindlar, speciellt vargspindlars beteende 1980
Ove Larsson Bin och biskötsel 1973
Ove Larsson Bin och biodling 1977
Ove Larsson Bin och biodling 1991
Ronny Larsson Infektionssjukdomar hos insekter 1979
Anders Leufvén Granbarkborrens biologi 1988
Carl H. Lindroth Faunans invandring på Surtsey 1974
Nils Linnman Bland baggar på Karlsöarna 1987
Lennart Lundgren Växtsubstansers påverkan på skadeinsekter 1977
Helena Marklund Almsjuka i Göteborg 1987
Magnus Neuendorf Lite botanik för entomologer 1976
Magnus Neuendorf Insektätande växter 1989
Anders Nilsson Blommor och insekter på Madagaskar 1984
Dan Nilsson Insekternas facettögon 1985
Göran Nordlander Dofter i snytbaggens värld 1983
Erik Nyholm Insekter och fåglar som miljöindikatorer 1989
Hans G. Oscarson Vattenskinnbaggar i försurade sjöar 1989
Erik Petersson Nattsländor - en presentation 1988
Ted von Proschwitz Mollusker på land och i sötvatten 1978
Hans Ryberg Trollsländor - en presentation 1981
Nils Ryrholm Fjärilslarver - uppfödning och levnadssätt 1979
Nils Ryrholm Odjur och smådjur i Venezuela 1985
Nils Ryrholm Små- och storvilt i Kenya 1987
Nils Ryrholm Sidenglänsande lövmätarens ekologi 1991
Carl Axel Silow Smått och gott om ätliga småkryp 1980
Christer Solbreck Kolonisatörer i insektvärlden 1977
Jan Stensson Ekologiska studier av vatteninsekter 1974
Jan Stensson Insektfaunan i de sura sjöarna 1979
Stellan Sunhede Svamparna och insekterna 1976
Bo G. Svensson Humlor, bin m m - en presentation 1984
Ingvar Svensson Fjärilsamlaren och omvärlden 1991
Anders Törnvall Skalbaggar - en presentation 1974
Anders Törnvall Skalbaggsfångst på Kanarieöarna 1982
Anders Törnvall Insekter och natur på Azorerna 1986
Jack Valentin Bananflugan 1978
Henrik Wallin Jordlöpare, lavinoffer och radar 1990
Christer Wiklund Dagfjärilar - ekologi och etologi 1977
Hjalmar Wollin Insekter, blommor och utveckling 1974
Hjalmar Wollin En medelhavsafton 1981
Inger Åhman Om skidgallmyggans värdväxtrelationer 1986

Exkursionsverksamheten har under åren rönt skiftande intresse. Trots stundom fåtalig uppslutning har de som varit med uppskattat verksamheten. De exkursionsmål vi har hunnit med (ordnade någorlunda geografiskt) är:

Skåne, Österlen 1986
Centrala och västra Skåne 1985
Skåne, Hallands Väderö 1976
Blekinge 1991
Haverdal (Halland) 1977
Byasjöområdet (SO om Varberg) 1975
Norra Halland 1972, 1973, 1974
Särö Västerskog 1975, 1989
Särö Nordanskog 1988
Sandsjöbacka 1979
Stora Amundön 1984
Lampfångst i Göteborgstrakten 1972, 1973, 1976, 1980, 1981, 1982, 1990, 1991
Vrångö (Göteborgs S skärgård) 1985, 1989
Galterö (Göteborgs S skärgård) 1978
Vargö (Göteborgs S skärgård) 1987
Öckerö (Göteborgs N skärgård) 1980, 1986
Rörö (Göteborgs N skärgård) 1983
Hisingen, Sillvik m m 1980
Hisingen, Ragnhildsholme 1987
Änggårdsbergen (Göteborg) 1976, 1990
Lärjeåns dalgång 1979
Vättlefjäll 1986
Bokedalen (Jonsered) 1974
Gunnebo (Mölndal) 1983, 1983, 1984, 1984, 1985, 1986
Råda säteri (O om Mölndal) 1977
Landvetter 1973
Rya (Härryda) 1978
Hindås, Bollebygd 1985
Floda, Sävelången 1981
Risveden (Alingsåstrakten) 1973
Hemsjötrakten (V om Alingsås) 1975
Falbygden 1977
Kinnekulle 1976, 1991
Halle- och Hunneberg 1974
Kungälvstrakten 1980
Svartedalen 1973, 1983
Stenungsön 1977, 1978
Tjörnekalv 1973
Orust 1982
Kosteröarna 1983
Mellersta och V Dalsland 1979
Mellersta Småland 1989
Tåkern-Omberg (Östergötland) 1987
Öland 1975, 1981, 1984
Ammarnäs i Lappland 1982
Danmark, Norra Jylland 1979, 1990
Norge, Oslofjorden 1988

En sammanhållande länk i VEK är AROMIA - en doft från insektvärlden, som 1972-1991 utkommit med sammanlagt 629 sidor. Innehållet har varit högst varierande - medlemsinformation, artiklar, notiser, annonser, pressklipp, medlemsmatrikel och mycket annat. Utseendet har förändrats under årens lopp - från stencilen med programmet på framsidan till dagens färgframsideförsedda, datorutskrivna alster. Ett 20-årsregister innehållande alla signerade bidrag finns på sid. 8.

En annan långkörare är VEK:s försäljning till medlemmarna av insektnålar, uppklistringslappar m m. Vi har under de 20 åren försett medlemmarna med ca en miljon insektnålar och mycket annat.

VEK har sedan starten varit knuten till Naturhistoriska museet, som också är föreningens officiella adress. De flesta möten förläggs till museet, och här har föreningen visst arkivutrymme. Utan denna fasta punkt i tillvaron tror jag inte att VEK skulle ha varit så livskraftig som den är.

Naturhistoriska museet har vid flera tillfällen arrangerat temadagar (Insekternas dag, Föreningarnas dag och liknande) där VEK har fått tillfälle att sprida kunskap om både entomologin, insekterna och föreningen själv.

Sveriges Entomologiska Förening bildades 1976. VEK var med från början och har hela tiden haft en eller flera personer med i styrelsen. Sedan flera år är VEK näst störst av alla lokalföreningar.

SEF:s huvuduppgift är att ge ut Entomologisk Tidskrift. VEK har medverkat därtill - förutom i styrelsearbetet i SEF - med hjälp av två lokalredaktörer: Chester Svensson och Bengt Gunnarsson. Ett 60-tal VEKare prenumererar på ET.

VEK har då så erfordrats engagerat sig i en del naturvårdsfrågor med skrivelser till berörda myndigheter. Bl a har entomologiska synpunkter framförts i Göteborgs kommuns naturvårdsplanering och beträffande ett antal enskilda lokaler till berörd länsstyrelse.

Vid exkursionen till Stenungsön den 27 maj 1978 överlämnade Karl-Axel Gadd en egenhändigt tillverkad ordförandeklubba till VEK. Den med konstfärdigt snidade insekter rikt försedda klubban har sedan dess knackat igång varje VEK-möte på museet.

Styrelsen har under de 20 åren varit synnerligen konstant. Följande personer har ingått i densamma:

Göran Andersson ordförande 20 år
Torkel Hagström sekreterare 20 år
Bengt Ekengren kassör 20 år
Jan Jonasson 19 år
Ted von Proschwitz distributör 15 år
Ingeborg Levinsson 12 år
Ingrid Bodin 8 år
Roberth Johansson 5 år

Åke Karlsson 5 år

Nordiska Entomologmöten har ägt rum sedan 1923. VEK har varit representerad i Stockholm 1979, Helsingfors 1982, Köpenhamn 1986 och Trondheim 1988. Därefter var tiden mogen att för första gången anordna ett nordiskt möte i Göteborg. XXII Nordiska Entomologmötet genomfördes 28 juli - 2 augusti 1991 i Göteborg med VEK som huvudarrangör. Se Aromia nr 3, 1991! VEK har därmed etablerat sig även på det internationella planet!

 
  Artikel ur AROMIA
nr 2 1992
 
     

Medlemsutveckling

År
antal
1972
78
1973
106
1974
116
1975
145
1976
169
1977
202
1978
192
1979
190
1980
206
1981
212
1982
219
1983
229
1984
228
1985
265
1986
260
1987
257
1988
255
1989
266
1990
278
1991
278

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 2013-04-12