Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004

Ingen larv! Inte heller någon orm, men en kopparödla.