Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004


Vi hittade inte bara insekter. En padda visade upp sig.