Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004


Ett av fynden: larv av brunsprötad skymningssvärmare (Celerio galii)