Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004


Den gröna vårtbitaren hörs väl men är svår att få syn på