Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004

Några av exkursionsdeltagarna