Västsvenska Entomologklubben   Skalbanksexkursion 2004


Exkursionsledaren, till höger, berättade mycket intressant om området