Västsvenska Entomologklubben   Rådaexkursion 2004


En hård västvind mötte oss på Labberahalvöns spets