Västsvenska Entomologklubben   Rådaexkursion 2004


Vi följde stigen längs stranden av Rådasjön