Västsvenska EntomologKlubben   Bo av svartglänsande trämyra

Bo av Lasius fuliginosus